Kvalita novostavieb klesá – stavební inžinieri sa schádzajú

  • 7. 3. 2011

[caption id="attachment_7749" align="alignright" width="200"] Po poldruha hodinovej živej výmene názorov ukončil Benko panelovú diskusiu rečníckymi otázkami: Dokážeme na Slovensku legislatívne upraviť podmienky na dosiahnutie kvalitnejších stavieb? Chceme hľadať dôvody, prečo to nejde, alebo sa pokúsime nájsť cesty, ako to urobiť? Necháme celú reguláciu na voľný trh (dopyt a ponuka) pre produkty, ktorých životnosť je niekoľko generácií a pri objednávaní a plánovaní ešte nič nie je vidieť?

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)

  • stavovská organizácia založená v roku 1992 na základe Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov,
  • združuje vyše 5 000 autorizovaných stavebných inžinierov a 600 dobrovoľných členov (fyzické a právnické osoby),
  • okrem autorizácie vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

Obrázky a zdroj – SKSI

  1. Členovia panelovej diskusie (zľava doprava): Efstathios Tsegkos (Grécko), Joachim Jobi (Belgicko), Dimitar Natchev (Bulharsko), Florian Kirchhof (Nemecko)