Košice: Postoj mesta i kraja k IDS totožný, cesty k nemu odlišné

  • 28. 11. 2010

[caption id="attachment_7913" align="alignright" width="300"] Súčasná doprava v meste Prešov je dôsledkom historického rozrastania sa mesta od polovice 18. storočia okolo stredovekých severojužných a východozápadných obchodných ciest a neriešenia priebežného situovania tranzitných trás mimo urbanizovaného územia. Tak by sa dal charakterizovať súčasný kritický stav dopravy v metropole Šariša, ktorej historický vývoj prezentoval hlavný architekt mesta Vladimír Ligus.

A tak dnes tvoria hlavné dopravné problémy mesta prieťahy ciest I. triedy cez centrum mesta, križovatka ciest I. triedy na hranici pamiatkovej rezervácie (MPR) a náhradné trasy tranzitu po cestách III. triedy a miestnych komunikáciách. Riešenia sú v zmene z centrálneho na radiálno–okružný systém s vytvorením vnútorného okruhu okolo MPR a vytvorenie II. a III. vonkajšieho okruhu, kam by sa odklonila tranzitná doprava.

Na prelome rokov 2008 a 2009 mesto pripravilo aj tzv. Inteligentný mestský dopravný systém s vytvorením „zelenej vlny“ na hlavných cestných ťahoch. Rezortu sa zapáčil s tým, že ho mieni aplikovať pre všetky krajské mestá a podporí ho aj peniazmi z EÚ. Samotný Prešov však podľa Ligusa na jeho aplikáciu doteraz čaká!

Na jednej strane aktuálnym problémom, na druhej – v prípade zavádzania IDS – pozitívom je železničná doprava a trať, ktorá v meste vytvára 7 úrovňových priecestí na trati Prešov – Plaveč. A dlhodobo si obyvatelia Prešova i okolia ťažkajú na neexistujúce priame železničné spojenie Prešov – Bratislava.

Obrázky – Odb. hl. architekta MsÚ Prešov (1,2), SF.sk (3), Projekt IDS mesta Košice (4,5), Železničná spoločnosť Slovensko (6):

  1. Hlavná železničná stanica Prešov
  2. Cyklistické chodníky v Prešove
  3. Poschodové súpravy EMJ 671 zavádzané ŽSSK od decembra 2010
  4. Vzhľad terminálu IDS na Hlavnej stanici Košice
  5. Vozidlo systému Tram-Trains od firmy Bombardier
  6. Ing. arch.Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta Prešov