Kežmarský hrad sa po rekonštrukcii prebudil do krásy

  • 22. 7. 2008

[caption id="attachment_9859" align="alignright" width="300"]Na aké nové expozičné priestory sa môžu návštevníci tešiť?
Okrem toho máme sprístupnenú menšiu expozíciu na 1. poschodí SZ traktu hradu, ktorá je venovaná sakrálnemu umeniu.

Koľko finančných prostriedkov bolo potrebných na jeho rekonštrukciu? Akým spôsobom bola rekonštrukcia hradená?
Celá rekonštrukcia hradu stála 15 300 tis. Sk a bola hradená následovne: časť z úvery Európskej investičnej banky a časť z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (to je náš zriaďovateľ). V rámci rekonštrukcie bola zastrešená hladomorňa (nový prvok), upravili sa podlažia a poschodia v hladomorni, menila sa strešná krytina na celom SZ trakte hradu, zatepľovala sa, vytvorili sa nové depozitárne priestory v celom podkroví, odvodňovalo sa prízemie SZ traktu hradu, menila sa podlaha na prízemí, upravil sa interiér.

A aké sú vyhliadky mesta do budúcnosti s dominantou mesta Kežmarok?
Čo plánujeme? Pokiaľ by sa nám podarilo získať ďalšie finančné prostriedky, tak by sme potrebovali vymeniť strešnú krytinu v ďalších častiach hradu – hlavne nad balkónmi(ochodze) a na obranných vežiach, potrebujeme dokončiť odvlhčenie ďalších traktov, opraviť fasády, vyriešiť nádvorie (vybudovanie hľadiska, javiska a remeselníckych stánkov) a na záver máme vypracovaný aj kompletný projekt na ilumináciu hradu. Vypracovala nám ho firma, ktorá spracovala osvetlenie Ľubovnianskeho hradu aj Spišského hradu. Takže nám držte palce, aby sa nám podarilo tieto naše plány zrealizovať. Je to na niekoľko rokov a bude to stáť množstvo financií, ale tento hrad je výnimočný a preto si to aj zaslúži.

Foto 1– 6: Počas rekonštrukcie hradu a po rekonštrukcii