Kancelársky sektor v Bratislave narástol o ďalších 11-tisíc m2

  • 24. 5. 2011

[caption id="attachment_7608" align="alignright" width="300"] Poučné v danom ohľade je porovnanie s priemyselným a logistickým segmentom. Ako sme informovali už začiatkom mesiaca, počas prvého kvartálu 2011 nebola na Slovensku odovzdaná ani jedna novostavba tohto druhu. Historicky najnižšiu mieru neobsadenosti (3,7 %), k akej prenajímatelia skladových priestorov kedy dospeli, by im ich kolegovia z kancelárskej branže mohli iba závidieť. Je to ale naozaj až také jednoznačné?

Fakt, že na trh prichádza len minimum alebo takmer žiadne nové voľné kapacity, nie je sám osebe – najmä so zreteľom na prognózu ďalšieho vývoja daného realitného sektora – pozitívny. Nedostatok čohokoľvek vyvoláva totiž umelý tlak na opätovné dvíhanie cenovej latky a, podobne ako v prípade priemyselných nehnuteľností, tak môže vzniknúť riziko odštartovania ďalšej vlny výstavby na špekulatívnej báze. Je otázkou, do akej miery a či vôbec je trend smerujúci k výstavbe logistických budov a celých areálov šitých na mieru konkrétneho klienta (poskytovateľa skladovacích služieb, distribútora, výrobnú spoločnosť) inšpirujúci, prenosný a uplatniteľný aj pri projektovaní administratívnych kolosov.

Developeri veľkých predkrízových projektov, ktorých realizáciu nedokázali dodnes spustiť (Twin City, Panorama City, Kingerka), budú zrejme donútení niektoré prvky z výstavby Build-to-Suit preniesť aj do vývoja kancelárskych komplexov, alebo sa nad možnosťou takejto cesty aspoň zamyslieť. Napriek informácii, že stredoeurópsky trh preferuje prvotriedne nehnuteľnosti umiestnené vo vychytených lokalitách, zostáva oživenie dopytu obmedzené na ne a po obsadení posledných kancelárií kategórie A a B+ vyvstane otázka, čo a ako ďalej. Možno bude jedna z alternatív spočívať viac v diferencovanom videní potenciálneho cieľového klienta a menej v sledovaní dĺžky s ním uzatvorenej nájomnej zmluvy.

Ilustračné foto – RK Legacy (novostavba Bojnická)
Grafy a zdroj – BRF, Key Communications