Industriálne a logistické parky mieria už aj na východ krajiny

  • 9. 6. 2010

[caption id="attachment_8283" align="alignright" width="300"] Je to najmä preto, lebo vidíme reálny potenciál v lokalite Košíc situovanej v blízkosti troch susedných európskych krajín – Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Druhým dôvodom je nedostatok logistických priestorov A-čkovej kategórie. Teda s minimálnou svetlou výškou 10 m, aspoň 28-metrovými parkovacími plochami pred halou, ku ktorým sa väčšinou pridružuje aj požiadavka cross-doku, prístupu z obidvoch strán haly. K tomu sa pridávajú aj štandardy v oblasti požiarneho zabezpečenia a kancelárií. Takýchto priestorov je v Košiciach veľmi málo, a podľa už viacročných signálov od logistických spoločností by mal záujem narastať. Chodíme do Košíc už od roku 2006 a odvtedy hľadáme správny projekt a správny čas na vstup do tohto regiónu. V roku 2008 sme už boli veľmi blízko, nástup hospodárskej krízy však naše plány trochu pribrzdil. Vlani sme opäť pocítili oživenie. Partnera sme našli v spoločnosti INVA, ktorá je lokálnym „hráčom“ s dobrým postavením, dobrým projektom a dobrou lokalitou.

Ponúka tento región aj iné lokality, kde by ste pre seba i svojich klientov našli podobné výhodné podmienky?

Po vstupe do bratislavského regiónu v roku 2006 sme ihneď začali skúmať ďalšie lokality. Nebolo to jednoduché, pretože vždy sa snažíme vytvoriť v krajine určitú sieť. Teda akýsi servis na podstatne širšom území. Príkladom môže byť naša už existujúca sieť v rámci širšieho regiónu strednej a východnej Európy, ktorá dáva logistickým spoločnostiam zmysel. Sieť, z ktorej môžeme „obslúžiť“ všetkých svojich klientov, všetky regióny. Košice v tejto sieti akosi prirodzene chýbali. Už sme dokonca vstúpili aj do regiónu severozápadného Rumunska, do oblasti mesta Cluj. Takto sa dotvára akási celistvá mapa, v rámci ktorej môžeme logistom poskytovať oveľa kvalitnejší servis. Spoločnosť P3 má expanznú stratégiu – chce ďalej rásť, rozvíjať svoje aktivity do ďalších krajín a lokalít so sľubným potenciálom. Na Slovensku ešte takýto priestor stále je.

Akí klienti vyhľadávajú takéto priestory v prvom rade? Ide skôr o zahraničné firmy, resp. ich dcérske spoločnosti, alebo už aj o tuzemských klientov?

Väčšinou ide o dcéry zahraničných firiem, ale už aj o lokálne spoločnosti. Dôvod nepomeru v prospech medzinárodných spoločností je najmä v tom, že ide o väčších klientov s väčšími projektmi. Z hľadiska ich typológie prevládajú logistické spoločnosti vytvárajúce logistické parky a potom koncoví užívatelia, ktorí si naše priestory priamo prenajmú. Okrem nich sú to aj spoločnosti zameriavajúce sa na oblasť ľahšej priemyselnej montáže, prípadne prebaľujúce tovar. Napríklad v Bratislave je naším klientom spoločnosť Automotive, ktorá v našich priestoroch montuje časti áut pre automobilku Volkswagen. Opakujem však, že prevažuje najmä logistika. Tento segment sa v ostatných rokoch rozširuje: logista poskytuje zároveň už aj istú pridanú hodnotu a ďalší servis pre koncového užívateľa.

Obrázky – Stavebné fórum. sk (1), P3 (2,3)
Industriálny park Košice-Šaca a Logistický areál P3 Košice:
2 – pohľad od mesta Košice
3 – pohľad od areálu US Steel Košice