Európski investori: najbezpečnejšie a najmenej rizikové Nemecko

  • 19. 3. 2009

[caption id="attachment_9256" align="alignright" width="212"]

Emerging Trends in Real Estate ® Europe 2009 alebo Kto je kto Urban Land Institut je globálna nezisková vzdelávacia a výskumná organizácia založená v roku 1936 a financovaná vlastnými členmi, ktorých je dnes takmer 40-tisíc. Ich cieľom je zodpovedné využívanie pozemkov a vytváranie a udržiavanie kvalitných komunít po celom svete. Spoločnosť PricewaterhouseCoopers poskytuje audítorské, daňové a poradenské služby v rôznych priemyselných odvetviach s cieľom zvyšovať hodnotu podnikania. Vyše 155-tisíc pracovníkov v 153 krajinách sa v rámci celosvetovej siete delí o svoje poznatky, skúsenosti a riešenia. Názov „PricewaterhouseCoopers“ označuje všetky spoločnosti patriace pod PricewaterhouseCoopers International Limited, z ktorých každá je samostatným a nezávislým právnym subjektom.

Ilustračné foto a grafy – Emerging Trends in Real Estate ® Europe 2009