Európske čínske centrum odhaľuje svoje budúce kontúry

  • 17. 5. 2012

[caption id="attachment_7122" align="alignright" width="300"] ECC, ktoré ako investíciu v hodnote najmenej 100 miliónov eur iniciovala v júli 2011 čínska strana, sa rozvinie na ploche 17 ha. V slovenskom kontexte tu zároveň pôjde o významný urbanistický počin, keďže sa spolu s D1 Outlet City stane súčasťou rozvoja širšieho územia v katastri mesta Senec s názvom D1 Park a s celkovou rozlohou až 310 ha (už teraz sídlo spoločností Shell, Parkridge, UBM, Prologis, Schmitz či Komatsu s dovedna 2 000 pracovníkmi). Zámerom projektu, ktorý vypracovala Ingrid Konradová ešte pred nástupom do funkcie hlavnej architektky Bratislavy, je komplexnosťou rozvoja tejto rozsiahlej lokality naplniť všetky atribúty urbanistického vývoja nového mesta.

Ilustračné obrázky – IPEC Group