Energeticky nezávislý Güssing = filozofická premisa i holý fakt

 • 26. 7. 2010

[caption id="attachment_8151" align="alignright" width="300"] Viac ako 400 návštevníkov denne prichádza dnes do Güssingu pozrieť si v sprievode zaškolených sprievodkýň početné demonštračné stanice (biomasové, bioplynové, solárne i fotovoltaické). Popri samotnom energetickom a environmentálnom efekte tak v regióne funguje ako ďalšie prínosné hospodárske odvetvie „ekoenergetický turizmus“. Siete s kultúrnymi či športovými aktivitami vyvíjajú spoločné aktivity (napríklad Ekomaratón alebo „Das ÖEL“ – Ekoenergická krajina), čo poskytuje celému regiónu originálnu turistickú značku a výborné renomé.

S ohľadom na najnovšie výčiny prírody na celej planéte, ktoré rušia dosiaľ platný status pre rozličné podnebné pásma, ostáva človeku už iba nostalgický povzdych: Kiežby takýchto Güssingov bolo na Slovensku a najmä vo svete čo najviac!

Kraj Burgenland Okres Güssing Mesto Güssing
Plocha (km²): 3.965 485 49,3
Zaľudnenie: 277.569 27.200 4.300

Energický koncept I
1989 – Vypracovanie energetického konceptu v GS
1990 – Energetické úsporné opatrenia
1991 – Zriadenie biodieselovej stanice v GS
1992 – Zriadenie teplárne v Glasingu (30 odberateľov)
1996 – Zriadenie tepláre v Urbersdorfe (48 odberateľov)
1996 – Vybudovanie diaľkového kúrenia v GS (400 odberateľov)
1996 – Založenie EEE
1998 – Založenie GET Austria
2001 – Zriadenie biomasovej elektrárne GS
2002 – Zriadenie Technologického centra GS

Energický koncept II
2004 – Zriadenie fotovoltaickej stanice pri TC
2005 – Zriadenie bioplynovej stanica v Streme
2005 – Zriadenie stanice s parnou turbínou
2005 – Začiatky vývoja a výskumu v oblasti syntetických pohonných látok, syntetického zemného plynu a zriadenie dvoch kontajnerov
2005 – Zriadenie malej splyňovacej stanice
2007 – Zriadenie BioSNG demonštračnej stanice v GS
2008 – Spustenie prevádzky BlueChipEnergy
2008 – Plánované zriadenie Technika v GS
2009 – Plánované zriadenie bioplynovej stanice v GS

Ceny surovín a produktov v GS
Drevo za 1 tonu (v eurách)

 • lesná štiepka 75–110
 • piliny 18–55
 • drevné zvyšky 45–55

Poľnohospodárske plodiny za 1 tonu (v eurách)

 • kukuričná siláž 23–34
 • tráva, ďatelina 22–26

Energie za 1 kWh (v centoch)

 • diaľkové kúrenie 6–8
 • elektrický prúd 19–22
 • teplo z vykurovacieho oleja 10
 • teplo zo zemného plynu 9–11

Zdroje, schémy a obrázky: Michaela Vaňková, Európske centrum pre obnoviteľné zdroje energie – EEE www.eee-info.net, www.euractiv.sk

 1. Technologické centrum v Güssingu
 2. Güssing: geografická poloha
 3. Bioplynová stanica
 4. Pyroforce: výskumná stanica
 5. Polygenerácia
 6. Problém odtoku peňazí
 7. Metanizačná jednotka
 8. Tepláreň v Urbersdorfe
 9. Ekoenergetický turizmus