Ekonomický a investičný potenciál mesta Banská Bystrica

  • 6. 6. 2010

[caption id="attachment_8298" align="alignright" width="300"] „BB sa vymyká celosvetovému trendu: síce ako prvá pocítila pokles dopytu, no ceny v nej neklesali,“ poznamenal Bohumil Kratochvíl (NARKS). Atypickosť sa podľa neho prejavila aj v prípade nových bytov – po znížení štandardu ich cena stúpla. V porovnaní s predkrízovým stavom sa však ponuka voľných bytov výrazne zvýšila: u starších až o 400 %, u nových „len“ o 100 %. „BB je extrémne konzervatívna – ceny nehnuteľností v nej ani nestúpali, ani neklesali. Kríza je tu viac v médiách, na internete a v hlavách ľudí, ako v realite,“ domnieva sa Kratochvíl, no zároveň nešetrí kritikou správanie sa bánk. „Banky len pomaly otvárajú svoj povestný kohútik zdrojov. Zatiaľ je to len pre obyvateľstvo (čo rozhýbalo trh a ceny sa stabilizovali) a dúfajme, že sa do konca roka 2010 otvorí aj pre podnikateľskú sféru,“ verí Kratochvíl.

BB označil Kratochvíl za „regionálneho lídra v prekonávaní krízy“: zatiaľ čo iné mestá ju pocítili nárastom nezamestnanosti prekračujúcej aj 30-percentnú hranicu, v BB stúpla z 4,2 iba na 7 %, čo sa považuje za podnikateľsky zdravú mieru. V septembri 2007 vyvolala stagnáciu predaja v rámci stredného a východného Slovenska takmer okamžite, kým v regiónoch Bratislavy, Trnavy, Nitry a Žiliny sa jej dôsledky prejavili až v 1. polroku 2008. V hlavnom meste však ceny nových bytov poklesli o 20 až 40 %, kým v banskobystrickom regióne len o 5 až 7 %! Bežné ceny bytov v BB sa teda pri novostavbách pohybovali a dodnes pohybujú v rozpätí od 1200 do 1430 eur/m2 vrátane DPH.

Naproti tomu mestu podľa Kratochvíla chýba priemysel, ktorý by reštartoval dopyt po bývaní. Paradoxne najviac mu vraj môžu pomôcť priemyselné parky, pretože tieto sekundárne naplnia obchody. Priemyselný park Šalková, na ktorom spolupracuje MBB s mestom BB, ťaží z dobrej dopravnej dostupnosti a vybavenosti technickou infraštruktúrou. Vyrastie na ploche s 36 ha, pričom rezerva na jeho potenciálne rozšírenie je 34 ha. Výrobná plocha haly poskytne 140-tisíc m2 a možnosť vytvoriť 2 500 pracovných miest.

Dokončené, prebiehajúce a pripravované projekty

Najväčší rozvoj výstavby bytov zažila BB v roku 2007 a 2008. Medzi dokončenými treba citovať projekty Proxima 2, Medokyš, Kačica, Belveder, Kráľovohoľská ulica a v roku 2009 Milestones a Jesenský Vŕšok. Koncom roka 2006 bolo odovzdané Europa Shopping Center (najväčšie nákupno-zábavné centrum v banskobystrickom kraji) a v roku 2008 Europa Business Center (administratívno-kongresový objekt s kancelárskymi priestormi triedy A).

Medzi pripravované investície patrí obytný súbor Skalky na Pršianskej terase alebo projekt SLOVENKA (85 bytov + hotel a obchody). Niektoré projekty však investori pozastavili, čakajúc na lepšiu situáciu (napríklad Antea City na Belvederi).

V BB sa začína realizovať nový projekt retailových prevádzok na Zvolenskej ceste pod názvom OC Radvaň. Projekt má právoplatné územné rozhodnutie a ešte v tomto roku tu začnú budovať komunikáciu a parkovacie plochy. Na budúci rok postavia jednotlivé maloobchodné prevádzky.

BB však žije v znamení nielen novej výstavby, ale aj zaujímavých rekonštrukcií. Napríklad po práve prebiehajúcej obnove bude v administratívno-obchodnom komplexe Porges Palota k dispozícii 20 nebytových priestorov na prenájom a 12 na predaj. Nie je bez zaujímavosti, že ceny zostávajú rovnaké ako v roku 2008.

Partnermi akcie boli INVA GROUP, a.s. (generálny partner pre regióny) a MS architekti, s.r.o. (hlavný partner).

Podklady, mapy, tabuľka&foto – MBB, BBSK Invest