Doprava – alfa a omega ďalšieho rozvoja všetkých rezortov

  • 16. 2. 2011

[caption id="attachment_7782" align="alignright" width="300"] Namiesto neho primátor ponúkol narýchlo projekt, ktorý si trúfa zrealizovať do konca programovacieho obdobia (2013), a tým je podľa neho spojenie Janíkovho dvora so Šafárikovým námestím. Nikde ani zmienky o doteraz nevyhnutnom zapustení trasy pod zem. Vzhľadom na to, že ide o zmenu určenia 250 miliónov eur z Operačného programu Doprava, bude potrebné rozhodnutie o realokácii. Po odsúhlasení zámeru mestským parlamentom ho chce mesto začať napĺňať na linke MDVRR SR – Vláda SR – Európska komisia. Či pôjde zase o gesto idúce do stratena alebo o historicky prvý, aj keď nie práve najšťastnejší praktický krok k výstavbe nosného systému MHD v Bratislave, prezradí možno už najbližší čas.

Len sotva možno veriť, že dnešná verejná diskusia so zameraním na koľajovú dopravu v Petržalke, ktorú zorganizovali magistrát a firma Metro, problém niekam posunie. Bratislavčania zažili podobných debát za uplynulé tri desaťročia viac než dosť. Toľko kritizovaný Ďurkovského „povrchový variant“ si jeho nástupca a dovtedy úhlavný odporca Ftáčnik po zasadnutí do kresla primátora nevšedne rýchlo osvojil, takže predvolebné obavy Magdy Vášáryovej z „dočasných riešení“ sa nakoniec nemusia ukázať ako plané. Ani výmeny na radničných postoch nepriniesli – aspoň v tejto záležitosti nie – zmeny koncepčné: splnomocnenca primátora pre dopravné systémy Tomáša Fabora formálne vystriedal hlavný dopravný inžinier mesta Tibor Schlosser. Z obecného ampliónu znie však naďalej tá istá melódia…

Monotematicky zameraná konferencia už v marci

Závažná a rozsiahla téma, akou je doprava, neostala bokom ani v dramaturgickom pláne podujatí internetového časopisu Stavebné fórum.sk, ktorý na utorok 8. marca 2011 pripravil v bratislavskom Apollo Hoteli konferenciu s názvom Fórum o doprave: Bratislava a regióny. Dva diskusné panely majú ambíciu zastrešiť naozaj široké spektrum parciálnych problémov ako napríklad:

  • vývoj a projektovanie dopravných stavieb a dopravný urbanizmus
  • cestná infraštruktúra v SR
  • regionálne dimenzie v dopravnom plánovaní
  • rozvojové zámery v oblasti dopravy a príležitosti pre investorov
  • stav a budúcnosť integrovaných dopravných systémov (IDS) na Slovensku
  • riešenia parkovania v mestách.

Už len zloženie účastníkov zastupujúcich významné firmy a organizácie (Volkswagen Slovakia, Alfa 04, KPM Consult, Cresco Group, Strabag, Doprastav, Výskumný ústav dopravný, ARS Iuris Slovakia, Volksbank Slovensko, Asociácia PPP) zvyšuje celkovú odbornú i spoločenskú vážnosť akcie, ktorej partnerom je spoločnosť MS architekti s.r.o. Viac informácií o programe marcovej monotematickej konferencie a on-line registračný formulár nájdete na webe diskusií.

Zdroj a ilustračné obrázky – Best Communications (ProLogis), DPMŽ, DPMK, ŽSR (mapka)