Dieťa slnka opäť v plnej žiare

  • 6. 3. 2008

[caption id="attachment_9895" align="alignright" width="300"]Univerzita investovala 10 miliónov dolárov, aby mohla najať Roberta A. M. Sterna, ktorý dostal za úlohu navrhnúť nový komplex budov, ktoré by tvorili celok s Wrightovými originálnymi kúskami, keďže nároky školy na učebne a ubytovanie žiakov vzrástli. Stern tvrdí, že budovy v tvare Y, ktoré má v pláne ako aj budova humanitných vied budú poctou Wrightovým zámerom.

Fotografie:
1 – Annie Pfeiffer Chapel 1939 – 41
2 – Water Dome – ako vyzeral povodne.
3 – Lucius Pond Ordway
4 – Water Dome po rekonstrukcii
5+6 – Esplanade