Bývanie za južnými hranicami je pre Slovákov stále atraktívne

  • 28. 9. 2010

[caption id="attachment_8072" align="alignright" width="300"] Ako sa bude správať maďarský realitný trh v najbližšom období, sa dá predpokladať len ťažko. Mnoho ľudí tu stráca prácu, prípadne sa zamestnáva za úplne odlišných podmienok, než na aké má kvalifikáciu. Cena nehnuteľností v Maďarsku je však v dnešnom období viac-menej ustálená, najväčší prepad forintu je už minulosťou, takže sa nepredpokladá veľký nárast dopytu. Stále však platí veľký percentuálny rozdiel v cenách medzi porovnateľnými objektmi na jednej a druhej strane Dunaja, čo zabezpečuje ich predajnosť, najmä zo strany slovenských občanov. Výhodným riešením, najmä pre mladé slovenské rodiny, môže byť kúpa lacného bytu práve v Maďarsku, kde za určitý komfort zaplatia nižšiu sumu a navyše môžu kalkulovať aj s neporovnateľne nižšími režijnými nákladmi.

Pravidlá postupu pri kúpe nehnuteľnosti

  1. Každý občan Slovenskej republiky má v Maďarsku právo nadobudnúť akúkoľvek nehnuteľnosť – s výnimkou ornej pôdy a lesa, ktorú môže kupovať len firma sídliaca v Maďarsku.
  2. Kúpnu zmluvu pripravuje vždy príslušná advokátska kancelária, ktorá zabezpečuje aj vklad do katastra nehnuteľností. Poplatok vo výške 6 000,– FT hradí výlučne kupujúci. Advokátska kancelária si účtuje poplatok jedno percento z hodnoty nehnuteľnosti, nie však menej ako 50 000,– FT, za vklad 15 000,– FT.
  3. Ku kúpnej zmluve treba doložiť vždy aktuálny list vlastníctva za poplatok 6 000,– FT. List vlastníctva predkladá predávajúca strana, rovnako ho môže vyhotoviť aj advokátska kancelária. Všetky poplatky sa uhrádzajú vo forintoch.
  4. V Maďarsku sa platí daň za kupovanú nehnuteľnosť, ktorá sa pohybuje od dvoch do šiestich percent (v závislosti od kúpnopredajnej ceny) a hradí ju predávajúci. Pri vyšších čiastkach je zvykom dohodnúť sa na zaplatení dane z predaja s kupujúcim a uhradiť ju spoločne.
  5. Daň z predaja sa platí až niekoľko mesiacov po kúpe a je možné požiadať o splátkový kalendár, maximálne však na šesť mesiacov.
  6. V prípade, že daňový úrad považuje kúpnopredajnú cenu za prinízku, poverí súdneho znalca odhadom ceny obchodovanej nehnuteľnosti a podľa toho určí výšku dane. Súdny znalec nie je spoplatnený žiadnou zo zainteresovaných strán.

Ilustračné foto – autor