Bratislava: New City Centre aj ako konverzia elektrárne na galériu

  • 11. 1. 2010

Spoločnosť Penta Investments ako vlastník pozemku a developer vypísala koncom roka 2009 medzinárodnú architektonickú súťaž na časť bývalého brownfieldu na Čulenovej ulici v priamom kontakte na už neexistujúci areál bratislavskej Kablovky, ktorého územie developuje spoločnosť HB Reavis. Dnes sa tu nachádza zachovaná a pamiatkovo chránená Jurkovičova tepláreň a objekty Západoslovenskej energetiky a Elektrovodu. Celá zóna niekdajších priemyselných areálov neďaleko počas vojny zbombardovanej rafinérie Apollo má rozlohu približne 35 hektárov, o ktoré sa delia viacerí súkromní developeri.

Tangentná poloha štvoruholníkového pozemku ohraničená ulicami Landererova, Dostojevského rad, Mlynské Nivy a Košická na širšie mestské centrum ho takto dáva do polohy špičkovej adresy – takzvaného 1A. Potvrdzuje to aj samotný fakt vypísania medzinárodnej súťaže s jasným cieľom získať naozaj originálne a exkluzívne riešenie bývalého brownfieldu.

Foto – autor

1 – 3D model celého územia
Diaľkové pohľady na panorámu riešeného územia:
2 – z bratislavského Hradu
3 – z mosta Apollo
4 – z Košickej ulice
5 – od SND a Tower J&T
Priehľady na riešené územie:
6 – od SND
7 – z Landererovej ulice
8 – pohľad na Jurkovičovu tepláreň (z Továrenskej ulice)