BLOK – profesijné zoskupenie so širokospektrálnym záberom

  • 8. 3. 2010

Výstava architektov a výtvarníkov prebiehajúca v priestoroch Balassovho paláca Spolku architektov Slovenska (SAS) v Bratislave nesie názov česko-slovenského zoskupenia, ktorého zrod odštartovalo zorganizovanie výstavy „Neúplné stretnutie troch generácií“ v pražskom Kláštore u Emauzov v roku 1990. BLOK sa definoval ako profesijné združenie architektov, dizajnérov, inžinierov, teoretikov a historikov umenia všetkých generácií. Motívom malo byť vzájomné odborné obohacovanie, vedomie súvislostí v širšom kontexte kultúrneho a spoločenského diania, bez vymedzenia hraníc na pracovisku, v meste, štáte, špecializácie či výtvarného názoru.

Na Slovensku zaregistrovaný pred 19 rokmi

Oficiálne BLOK architektov a výtvarníkov vznikol zaregistrovaním a rozhodnutím Rady Obce architektov. Následne sa uskutočnilo zakladajúce zhromaždenie, ktoré zvolilo architekta Karla Pragera za predsedu (súčasným predsedom je architekt Arnošt Navrátil). Členmi sa stali aj ďalší významní českí architekti ako Ivan Ruller, Miroslav Masák, Viktor Rudiš či Věra Machoninová. Medzi prvými boli aj členovia rehabilitačnej komisie Obce architektov i SAS, ako aj architekti vylúčení z bývalých zväzov.

Reálny a širokospektrálny záber BLOK-u je predovšetkým o zámere kvalitnou architektúrou vytvorenou skúsenými architektmi maximálne pozitívne ovplyvniť prostredie, v ktorom všetci žijeme. A je len dôkazom toho, že v tomto náročnom odbore „rýchlokvasenie“ nie je samospasiteľné…

Reprofoto z výstavy – autor

1 – Budova Novej scény ND v Prahe (Prager, spolupráca Libenský a Brychtová)
2 – Budova Federálneho zhromaždenia v Prahe (Prager, spolupráca Albrecht a Kadeřábek)
3 – Rondo-viacúčelová hala s ľadovou plochou v Brne (Ruller)
4 – Rodinný dom v protihlukovom vale (Navrátil, spolupráca Páv)
5 – Štúdia rýchlokorčuliarskeho štadióna vo Velkém Oseku (Navrátil, spolupráca Linhart)
6 – Bytové domy na Medenej ulici v Bratislave (Svetko, spolupráca Hauskrecht)
7 – Polyfunkčné objekty Žabotova-Šancová-Murgašova v Bratislave (Gürtler, spolupráca Karásek)
8 – Kongresová sála krajského úradu v Banskej Bystrici (Chrobák, spolupráca Mrlian)
9 – Obchodný dom Baťa v Bratislave (Karfík)