Architekti SAS i občania: Vitaj v budúcnosti, Petržalka!

  • 31. 5. 2009

Ústrednou témou a zároveň názvom ďalšej z pravidelných diskusií o architektúre sa v Jurkovičovej sále Spolku architektov Slovenska (SAS) minulý týždeň v stredu stala budúcnosť Petržalky. Túto nanajvýš zaujímavú, dôležitú a výsostne aktuálnu otázku nastolil zo širšieho uhla záberu člen bratislavskej regionálnej rady SAS – architekt Tomáš Augustín, ktorý súčasne zasadol do moderátorského kresla. Po jeho vstupe celkovú problematiku rozvoja a perspektív Petržalky zhrnul do nosných bodov hlavný architekt mesta Bratislavy profesor Štefan Šlachta. Zástupca referátu územného plánu Petržalky architekt Jozef Vasek potom priblížil jednotlivé projekty, ktoré ich autori následne predstavili formou individuálnych prezentácií.

Funkcie mestského i nadmestského významu

Treba preto len dúfať a veriť, že naše najväčšie urbanizované prostredie, kde žije vyše 150-tisíc obyvateľov, sa so svojimi projektmi dostane na vysokú úroveň tohto urbánneho konglomerátu, ktorý poskytne kvalitný priestor pre ľudí tam žijúcich, ako aj jeho návštevníkov z mesta alebo cudziny. Aby to tak bolo, bude treba vynaložiť ešte veľa tvorivého úsilia všetkých zainteresovaných, ale už teraz je jasné, že zvolená cesta je dobrá. Vitaj teda v budúcnosti, Petržalka!

Foto – autor
1 – Chorvátske rameno – Petržalka City
2 – Mestský lesopark Veľký Draždiak
3 – Nové a pôvodné štruktúry pri tangente
4 – Nové štruktúry – nové centrum (v pozadí vľavo)
5 – Pohľad od areálu Matador na nové výškové dominanty
6 – Pohľad od budúceho City na výškové dominanty