Apartmánový komplex Melrose s ambíciou vyplniť dieru na trhu

  • 6. 1. 2010

Forma nájomného bývania nie je na Slovensku – nevedno prečo – ani rozvinutá ani príliš preferovaná. Na platforme univerzitnej či teoretickej vzniklo na túto tému už slušné kvantum príspevkov, prednášok, ak nie vedeckých dizertácií, no prax zostáva v porovnaní so západnou Európou naďalej bezobsažná. Skromným, ale poctivým dielom túto medzeru síce vypĺňajú miestne municipality, hovoriť však o nejakom extrémne veľkom rozmachu nájomného sektoru u nás sa v tejto chvíli určite nedá.

Možnosť, že v krízových časoch môže byť práve on jedným z alternatívnych trendov, naznačuje aj Melrose – projekt práve skolaudovaného apartmánového komplexu s bytmi na Betliarskej ulici v bratislavskej Petržalke. Tvoria ho dva samostatné objekty slúžiace na trvalé i dočasné bývanie: apartmánová budova (65 apartmánov, služobných bytov a štúdií) so štyrmi a bytový objekt (24 bytov) so 7 nadzemnými podlažiami. V rámci projektu vzniklo aj 58 nových suterénnych a 40 povrchových parkovacích miest. Stavebné fórum.sk si nenechalo ujsť príležitosť vyspovedať v tejto veci konateľa developerskej firmy Neobau, s.r.o. Ing. Petra Chovanca.

V danom prípade nejde o rozostavanú ani novo načatú stavbu „na papieri“, ale o reálne dokončené dielo. Predsa len – aký stav predajnosti a prenajatosti očakávate s ohľadom na prebiehajúcu globálnu ekonomickú krízu?

K otázke predajnosti: keďže všetky byty sú predané a apartmány – až na posledné 4 z celkového počtu 65 – tiež, nedá sa projekt hodnotiť inak ako úspešný. Vzhľadom na prebiehajúcu krízu realitného trhu je to mimoriadne vysoké percento dosiahnuté za necelý rok predaja. Verím, že aj posledné apartmány sa takisto veľmi rýchlo minú. Je v nich, tak ako aj v nebytových priestoroch, možnosť zriadiť si firemné sídlo, kanceláriu v kombinácii s prechodným alebo trvalým ubytovaním, ale napríklad súčasne ubytovať rodinného príslušníka pracujúceho alebo študujúceho v Bratislave.

Ceny v objekte napriek ponúkaným nadštandardným službám boli vždy a aj sú na úrovni priemerných bratislavských cien. Mesačné poplatky sú plánované na úrovni, ba často v porovnaní s inými bytovými objektmi v Bratislave aj pod ich úrovňou (napríklad pre cca 50 m2 dvojgarsónku približne 90 eur mesačne).

K otázke prenájmu: až najbližší čas ukáže, ako trh príjme Apartmánový komplex Melrose. Miera podnikateľského rizika sa mne aj ostatným spoluinvestorom zdá byť prijateľná. Po dokončení sadových úprav a bazéna v átriu a dobudovaní všetkých služieb na jar veríme, že projekt si bude permanentne nachádzať svoju klientelu. Každý návštevník, ktorý do objektu vstúpi, uzná, že je to určité nóvum na našom trhu. Preto nepochybujem, že prenájom či prípadne kúpa posledných apartmánov je len otázkou krátkeho času.

Foto – autor (exteriéry) a Vaša správcovská, a.s. (interiéry)