Aj „priemyselný kváder“ môže byť kvalitnou architektúrou

  • 8. 6. 2009

O tom, že dobrá architektúra obdarená špičkovým dizajnom sa nemusí týkať výlučne obytných či administratívnych projektov, ale rovnako sa môže uplatniť aj v oblasti priemyselnej architektúry, bez jedinej pochybnosti svedčí aj výrobno-prevádzková budova firmy ETIS Slovakia, ktorú navrhol architekt Andrej Alexy z bratislavského ateliéru ALEXY&ALEXY. Stavba klasického „priemyselného“ pôdorysu v podobe obdĺžnika je situovaná v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, neďaleko čističky odpadových vôd. Ide teda o odťažitú mestskú polohu, kde končí zástavba rodinných domov a začína sa nová zóna prevádzkovo-výrobných objektov, ktorá je topoľovou alejou oddelená od už spomínanej čističky.

Kontrast oceľovej konštrukcie

Foto – autor
1 – Priemyselný vstupný portál
2 – Letný kontrast: vlnitý plech vs. divé maky
3 – Efektne nasvietený recepčný pult pri vstupe
4 – Príjem klientov a grafické oddelenie pri vstupe
5 – Konštrukčne a materiálovo odľahčený schodiskový priestor
6 – Zaujímavé farebné a materiálové riešenie sanity
7 – Priestor zasadačky je na poschodí
8 – Voľná bezstĺpová dispozícia výrobného priestoru