60 rokov UIA

  • 28. 4. 2008

Medzinárodná únia architektov UIA bola založená 28. júna 1948 v švajčiarskom meste Lausanne, s cieľom vytvoriť medzinárodnú platformu pre architektov z celého sveta bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti a náboženstva, bez rozdielu architektonických štýlov a názorov. Na demokratickom princípe bola vytvorená federácia z jednotlivých národných architektonických inštitúcií. Na zakladajúcom zhromaždení UIA pred 60 rokmi sa zúčastnilo 27 národných delegácií, dnes združuje architektonické inštitúcie zo 116 krajín sveta, vrátane Slovenska, ktoré je v UIA zastúpené prostredníctvom Spolku architektov Slovenska (SAS).

Od svojho založenia sa UIA vyprofilovalo ako celosvetová mimovládna organizácia, vytvárajúca bezpríkladnú profesionálnu sieť architektov a urbanistov, ktorá spája všetky kontinenty. Činnosť UIA má tri kľúčové domény: architektonické vzdelávanie, profesionálna prax a medzinárodné súťaže. Vo všetkých troch doménach kladie UIA veľký dôraz na trvalo udržateľný rozvoj a na sociálnu problematiku najmä v oblasti bývania, zdravotníctva, vzdelávania a urbanistického plánovania.

UIA každé tri roky usporadúva svetový kongres s množstvom sprievodných podujatí – exkurzií, výstav, súťaží a diskusií. Najbližší kongres UIA sa koná na prelome júna a júla tohto roku v Turíne. Na kongrese sa budú udeľovať prestížne ocenenia: Zlatá medaila a štyri Ceny UIA za významný prínos v oblasti architektúry. O tom, kto sa stane laureátom pre rok 2008 sa rozhodlo na aprílovom zasadaní Výkonného výboru (Bureau) UIA v Bratislave.

Zlatá medaila UIA sa udeľuje každé tri roky ako prestížne ocenenie jednotlivcovi prípadne kolektívu architektov za významný svetový prínos v oblasti architektonickej tvorby. Nositeľmi Zlatej medaily sú napr. Tadao Ando z Japonska (2005), Renzo Piano z Talianska (2002), Ricardo Legoretta z Mexka (1999) či Rafael Moneo zo Španielska (1996).

Ceny UIA sú pomenované podľa jej bývalých prezidentov:

  • Cena Sira Patricka Abercombie sa udeľuje za urbanizmus a územný rozvoj
  • Cena Auguste Perreta za aplikáciu technológií v architektúre
  • Cena Jeana Tschumiho za architektonickú teóriu, kritiku a/alebo vzdelávanie
  • Cena Roberta Matthewa za zvyšovanie kvality ľudského osídlenia
  • Cena Vassilisa Sgoutasa pribudla tento roka je zameraná na vyzdvihnutie akcií a realizácií ktoré efektívne prispievajú k zlepšeniu životných podmienok najchudobnejších komunít, žijúcich pod hranicou biedy.

Ceny UIA na rok 2008

O cenách UIA sa rozhodovalo na zasadaní v dňoch 16.-18. apríla 2008 v Bratislave. Členmi jednotlivých porôt boli: Gaetan Siew, prezident UIA (Maurícius), Jordi Farrando, gnereálny tajomník UIA (Španielsko), Donald J. Hackl, pokladník UIA (USA), Louise Cox, prvá viceprezidentka UIA (Austrália), Martin Drahovský, druhý viceprezident (Slovensko), Giancarlo Ius (Taliansko), Mauricio Rivero Borell (Mexiko) a Seif Alnaga (Egypt) viceprezidenti; Wolf Tochtermann, riaditeľ medzinárodnej súťažnej komisie (Nemecko).

Laureáti:
Zlatá medaila UIA 2008 – Teodoro Gonzalez de Leon (Mexiko)
Cena Auguste Perreta 2008 – Francoise-Heléne Jourda (Francúzsko)
Cena Jeana Tschumiho 2008 ex aequo – Luca Molinari (Taliansko) a Escola Sert – COAC (Španielsko)
Cena Sira Patricka Abercombie 2008 ex aequo – Peter Hall (Veľká Británia) a Mahmoud Yosri (Egypt)
Cena Sira Roberta Matthewa 2008 nebola udelená, rozhodlo sa však o čestnom uznaní pre Katalánsko
Cena Vassilisa Sgoutasa 2008 – v tímovej kategórii: Health Habitat, riaditeľ Paul Pholeros (Austrália), v individuálnej kategórii: Hany Hassan M. El Miniawy (Egypt), čestné uznania: Richard Dobson (Juhoafrická republika), Rodney Harber (Juhoafrická republika). Brinda Somaya (India).