8. ročník odbornej realitnej konferencie

Real Estate Market > Slovensko

Trh nehnuteľností 2012

27. 11. 2012 NH GATE ONE HOTEL, Ambrušova 7, Bratislava

Hlavné témy konferencie

  • Komerčné nehnuteľnosti
  • Novinky realitného práva a daní
  • Financovanie realitných projektov
  • Rezidenčný development

Konferencia je určená predovšetkým zástupcom významných developerských a stavebno-investičných spoločností, zástupcom realitných spoločností a majiteľom nehnuteľností, predstaviteľom miest, obcí a verejnej správy, zástupcom finančných, právnych a poradenských spoločností a ďalším odborníkom aktívne pôsobiacim na slovenskom a medzinárodnom realitnom trhu.

Miesto konania

NH GATE ONE HOTEL
Ambrušova 7
821 04 Bratislava
www.nhgateone.sk
mapa

Usporiadateľ

Stavebné fórum

Hlavný partner

MS Architekti Salans

Partner

BBC Delta o2 Point Park VAV invest wilson