16. 10. 2019

V Bratislave poklesol záujem o nové byty

Počas uplynulého kvartálu sa v hlavnom meste predalo o viac ako 20 %  menej bytov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na základe prvých dát bolo v mesiacoch júl až september zazmluvnených len niečo okolo 681 bytov. Medzikvartálne tak ide o pokles o 18,1 % a medziročne sa počet predaných bytov znížil o 24,3 %. Najväčší záujem bol o byty v druhom bratislavskom okrese, kde sa predalo 179 bytov, naopak najmenej bytov sa predalo v treťom bratislavskom okrese – 76.

Pokles počtu voľných bytov v ponuke rezidenčného trhu nehnuteľností pokračoval aj počas tretieho kvartálu 2019. Opäť konštatujeme, že ide o nové pokrízové minimum nových voľných bytov v ponuke. Medzikvartálne ide o pokles na úrovni  5,6 % a v medziročnom porovnaní hovoríme až o 28,8 % poklese.

Zdroj: LEXXUS

„Pokles dopytu je zjavne odrazom čoraz menšej a málo pestrej ponuky nových voľných bytov v Bratislave. Ďalšou príčinou je neustály rast cien, rovnako ako aj nedostatok nehnuteľností s úrovňou dostupných cien a zložitejší prístup k hypotékam,“ upresňuje Ing. Peter Ondrovič, PhD – risk manažér a odhadca cien nehnuteľností z realitnej spoločnosti LEXXUS. 

Už niekoľko kvartálov po sebe konštatujeme rast priemernej ceny voľných bytov, ktorá dosiahla hodnotu 2 424 EUR bez DPH / m2, čo je najvyššia zaznamenaná cena v pokrízovom období. Medzikvartálne sa zvýšila o 55 EUR bez DPH / m2, resp. o 2,3 %. V medziročnom porovnaní ide o nárast až vo výške 8 %.

Priemerná cena voľných bytov vzrástla vo všetkých okresoch, najvýraznejšie však v treťom bratislavskom okrese – medzikvartálne až 4,9 %, najmenej v prvom bratislavskom okrese – o 1,2 %. Cena predaných bytov dosiahla úroveň 2 217,- EUR bez DPH / m2. Medzikvartálne sa zvýšila o 37,- EUR, resp. 1,7 %.

V Bratislave boli počas tretieho kvartálu v ponuke nové byty v 96 developerských projektoch. Oproti druhému kvartálu sa znížil počet aktívnych developerských projektov na rezidenčnom trhu o jeden. Celkovo sme zaznamenali osem noviniek a v prípade dvoch z nich ide o pokračovanie výstavby v podobe nových etáp. Na trh tak v treťom kvartáli pribudlo  511 nových bytov. Až  13 developerských projektov ukončilo svoj predaj z dôvodu vypredania svojej ponuky.

Podiel počtu voľných rozostavaných bytov na celkovom objeme voľných bytov na trhu novostavieb vzrástol na úroveň  91,2 % percenta. V druhom kvartáli tohto roka to bolo 89,7 %.

LEXXUS