/sk/text/12/klub-sf/ Klub SF

Klub SF

Klub Stavebného fóra.sk je komunikačnou platformou čitateľov, spolupracovníkov a priaznivcov internetového časopisu Stavebné fórum.sk. Svojim členom ponúkame:

 • denné zasielanie noviniek a publikovaných článkov časopisu
 • výrazné zľavy z účastníckych poplatkov na konferenciách, diskusných stretnutiach a ďalších akciách časopisu
 • zľavy na marketingové a inzertné služby Stavebného fóra

STANDARD

500€ bez DPH/rok

 • voľný vstup pre 1 osobu na všetky konferencie a diskusné stretnutia
 • umiestnenie loga spoločnosti s preklikom v sekcii Partneri
 • uverejnenie 2 tlačových správ na www.stavebne-forum.sk
 • 25% zľava zo vstupného odborných exkurzií
 • výrazné zľavy z partnerských balíkov a inzercie na portáli

PREMIUM

750€ bez DPH/rok

 • voľný vstup pre 2 osoby na všetky konferencie a diskusné stretnutia
 • umiestnenie loga spoločnosti s preklikom v sekcii Partneri
 • uverejnenie 5 tlačových správ na www.stavebne-forum.sk
 • uverejnenie 1 odborného článku na www.stavebne-forum.sk
 • grafická inzercia na www.stavebne-forum.sk (2 týždne, reklamná plocha č. 3)
 • 25% zľava zo vstupného odborných exkurzií
 • výrazné zľavy z partnerských balíkov a inzercie na portáli

GOLD

1000€ bez DPH/rok

 • voľný vstup pre 3 osoby na všetky konferencie a diskusné stretnutia
 • umiestnenie loga spoločnosti s preklikom v sekcii Partneri
 • uverejnenie 10 tlačových správ na www.stavebne-forum.sk
 • uverejnenie 2 odborných článkov na www.stavebne-forum.sk
 • grafická inzercia na www.stavebne-forum.sk (4 týždne, reklamná plocha č. 3)
 • 25% zľava zo vstupného odborných exkurzií
 • výrazné zľavy z partnerských balíkov a inzercie na portáli

Registračný formulár pre členstvo v Klube Stavebného fóra.sk

ÚčastníkSpoločnosť
Fakturační adresa
Poštová adresa

Zmluvné podmienky:

Prihlasujúca osoba (objednávateľ) zaslaním vyplneného registračného formuláru (faxom, e-mailom) akceptuje ponuku vydavateľa časopisu Stavebné fórum.sk a záväzne objednáva členstvo v Klubu Stavebného fóra.sk na 12 mesiacov. Potvrdenie došlých prihlášok obdrží objednávateľ spolu so zálohovou faktúrou. Daňový doklad bude vystavený po pripísaní platby na účet vydavateľa (č. účtu 2620476009/1100, Tatrabanka).
Vyplnený formulár môžete zaslať emailom na produkcia@stavebne-forum.sk.

Pravidlá členstva

Členstvo v Klube začína vždy okamihom pripísania platby za členstvo na účet spoločnosti Stavebné fórum.sk (č. účtu 2620476009/1100, Tatrabanka) a trvá 12 mesiacov.
Voľné vstupy sa vzťahujú na podujatia organizované spoločnosťou Stavebné fórum.sk, sú prenosné v rámci spoločnosti prihlásenej do klubu SF.sk a platné počas trvania členstva.
Uverejnenie článkov a tlačových správ je podmienené dodaním finálnej textovej formy a obmedzené počtom uverejnenia 1ks/kalendárny mesiac. Dodané články musia mať odborný a tlačové správy informatívny charakter súvisiaci s odborným zameraním portálu. Možnosť uverejnenia je časovo limitovaná dobou trvania platnosti členstva v klube SF.
Poskytnuté zľavy sa určujú zo základnej ceny, nie je možné ich kombinovať s inými zľavami