20. 5. 2019

Prehľad realitných investíc v krajinách CEE


Investície do realitnej arény v krajínách CEE-6 boli o 21 % nižšie než rekord pre 1. štvrťrok, dosiahnutý v roku 2018, ale východoázijské a domáce peniaze sú naďalej aktívne.

Tok investícií do realitnej arény krajín CEE-6 (Poľsko, Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko) je o 21 % nižší než rekord pre 1. štvrťrok, dosiahnutý v roku 2018. Infografika Q1 2019 CEE Investment Scene ukazuje rozdelenie 2,3 mld. eur kapitálu, ktorý bol tento rok umiestnený v krajinách CEE-6. Najvýznamnejšími faktormi v uvedenom poklese sú nižšie toky do Poľska (medziročne -60 %) oproti silnému 1. štvrťroku 2018 a mimoriadne slabé výkony v maloobchodnom sektore (s objemom v krajinách CEE-6 len 161 mil. eur v danom štvrťroku v porovnaní s 2,03 mld. eur pred dvanástimi mesiacmi).

Mark Robinson, špecialista výskumu spoločnosti Colliers International pre región strednej a východnej Európy dodáva:„Sú tu aj svetlé body. Český objem obchodov je späť hore na štvrťročnej miere zaznamenanej v rokoch 2016 a 2017, kancelárske objemy v krajinách CEE-6 sú vo výške 1,25 mld. eur a takmer rekordný štvrťrok sme zaznamenali v hotelovom sektore (realizované nákupy za 459 mil. eur). Západoeurópske fondy boli v 1. štvrťroku 2019 čistými kupujúcimi, americké a britské fondy ostávali čistými predávajúcimi. Východoázijci boli stále kupujúcimi, domáce peniaze sú naďalej aktívne.”

Toky podľa pôvodu kupujúceho a pôvodu predávajúceho v 1. štvrťroku 2019 (%):


Vo väčšine globálnej ekonomiky sa vynára „dvojrýchlostná“ dynamika HDP, so spomaľujúcou sa výrobou a pokračujúcim rastom služieb. Opakuje sa tento obraz v krajinách CEE-6? V 1. štvrťroku je evidentná znižujúca sa dynamika v priemyselnej výrobe v Českej republike a Rumunsku. Inde v regióne ostáva rast výroby zdravší. Rast maloobchodného obratu v 1. štvrťroku, podporený mzdovou dynamikou, je robustnejší vo väčšine krajín CEE-6, okrem Slovenska a Bulharska.

Colliers International