CITY FÓRUM 2019

AKO UROBIŤ DOBRÉ MESTO

I. ročník česko-slovenskej odbornej konferencie o dobre fungujúcich mestách

Profily

Juraj BENETIN

Compass Architekti (SK)

Architekt a spoluzakladateľ úspešného slovenského ateliéru Compass Architekti pracuje na viacerých mestotvorných projektoch v Bratislave, čím sa výrazne podpisuje na budúcej podobe slovenskej metropoly. Rukopis ateliéru Compass sa vyznačuje citlivým prístupom k verejnému priestoru a architektúrou, ktorá je blízka človeku. Okrem architektúry sa naplno venuje aj hudbe, čo dokazuje ako spevák skupiny Korben Dallas.

Ondřej BOHÁČ

IPR Praha (CZ)

Je riaditeľom Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Má tak pod palcom rozvoj a budúcnosť českej metropoly, ktorá, ako sám hovorí, sa už pomaly približuje 2 miliónom obyvateľov. Je veľkým podporovateľom obnovy verejných priestranstiev a výstavby na brownfieldoch. Všetky aktivity IPR Praha sledujú jeden spoločný cieľ – urobiť z Prahy živé, vplyvné, dynamické a konkurencieschopné mesto, ktoré je príjemné pre život, pružne reaguje na súčasné potreby obyvateľov a obstojí medzi najvyspelejšími mestami Európy.

Jeroen DIRCKX

KCAP Architects & Planners (NED)

Architekt a urbanista. Je partnerom v holandskom ateliéri KCAP v Rotterdame. Zameriava sa najmä na oblasť dizajnu a manažmentu komplexných urbanistických projektov, ktoré vznikajú za aktívnej participácie komunít, verejného a privátneho sektora. Jeho práce zahŕňajú viaceré polyfunkčné developmenty, nábrežné projekty, významné dopravné uzly či revitalizácie brownfieldov v Európe, Číne a Rusku. Často pôsobí v pozícii koordinátora tímov, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach, a aktívne sa zaujíma aj o oblasť územného plánovania.

Petr HLAVÁČEK

Hlavní město Praha (CZ)

Český architekt a urbanista pôsobí od minulého roku ako mestský poslanec a zároveň 1. námestník primátora Prahy pre oblasť územného rozvoja a územného plánu. V minulosti bol riaditeľom IPR Praha. V roku 1991 založil ateliér R.U.A. a o deväť rokov neskôr ďalší ateliér Architekti Headhand. Jeho víziou je „mesto, v ktorom sa dobre žije.“

Igor MARKO

Marko & Placemakers (UK)

Spoluzakladateľ a kreatívny riaditeľ londýnskej kancelárie Marko&Placemakers. Ako architekt a urbanista sa už viac ako 20 rokov venuje mestskému dizajnu a miestotvorbe. Jeho environmentálny prístup k urbanizmu vyústil do viacerých medzinárodne ocenených prác a projektov. Spomedzi mnohých možno spomenúť vizionársky ideový koncept Car Free London, ktorý vytvoril základy pre zásadnú transformáciu zón pre peších a cyklistov v Londýne. Podľa jeho slov: „Tvorba mesta a miesta je proces vytvárania pozitívneho vzťahu, porozumenia a zodpovednosti užívateľov k mestskému prostrediu a k sebe samým. Je to dlhodobý proces fyzickej a psychologickej transformácie.“

Vasa PEROVIĆ

Bevk Perovic Arhitekti (SLO)

Rodák zo srbského Belehradu aktuálne pôsobí v renomovanom slovinskom ateliéri Bevk Perovic Arhitekti, ktorý v roku 1997 spoluzakladal. Projekty ateliéru uspeli v mnohých medzinárodných súťažiach a vyznačujú sa remeselnou kvalitou a vysokou mierou spoločenskej zodpovednosti. Motto kancelárie „všetko záleží na okolnostiach“ ukazuje na význam, ktorý architekti prisudzujú celkovému kontextu, ktorý určuje finálnu podobu a vyznenie ich stavieb. Je niekoľkonásobným nositeľom Plečnikovej ceny za architektúru a prednáša na vysokých školách po celej Európe.

Michal Sedláček

KAM Brno (CZ)

Od roku 2016 je hlavným architektom Brna a riaditeľom Kancelárie architekta mesta Brno. V tejto pozícii pôsobí ako akcelerátor mestotvorných procesov a pracuje na príprave územného plánu, takže je pri všetkých zásadných zmenách v meste. Po zamatovej revolúcii pracoval ako architekt v Moskve, New Yorku a Los Angeles, kde pôsobil ako riaditeľ pobočky piatej najväčšej architektonickej firmy na svete Aedas. Portfólio jeho prác zahŕňa okrem iného mrakodrapy, štadióny, múzeá, divadlá či koncertné sály.

Juraj ŠUJAN

Hlavné mesto Bratislava (SK)

Architekt Juraj Šujan pôsobí v súčasnosti v pozícii poradcu primátora Bratislavy pre územný rozvoj. Popri práci architekta zároveň pracuje v expertnej skupine na ministerstve dopravy a výstavby, kde dlhodobo zastupuje Slovenskú komoru architektov, prednáša na Fakulte architektúry STU a je členom viacerých profesijných grémií a správnych rád STU a VŠVU, ktorej predsedá.

Michal ŠOUREK

MS architekti (CZ)

Založil a vedie vlastný architektonický ateliér – MS architekti. Má za sebou viac ako 30 rokov praxe a popri architektonickej tvorbe sa venuje aj problematike trhu nehnuteľností, developmentu a celkovému rozvoju verejného priestoru. Je univerzitným pedagógom na pražskej ČVUT a docentom v odbore Architektúra a stavebníctvo.

Kristian VILLADSEN

Gehl Architects (DK)

Architekt pôvodom z Kodane pôsobí v rešpektovanom dánskom ateliéri Gehl Architects od roku 2005, kde je v súčasnosti aj partnerom. Gehl Architects radia mestám a iným záujemcom z verejnej aj privátnej sféry v otázkach územného plánovania a riešenia verejného priestoru. Pracoval na projektoch v Európe, Severnej Amerike a Číne. Zameriava sa najmä na pretavenie politických vízií do každodenného života miest a venuje sa témam mobility, revitalizačných stratégií a mestských politík. Zároveň je autorom mnohých publikácií o architektúre, prednáša na univerzite a je aktívnym účastníkom konferencií po celom svete.

Matúš VALLO

Hlavné mesto Bratislava (SK)

Architekt, odborník na mesto a od novembra 2018 primátor mesta Bratislava. Pred troma rokmi inicioval prípravu dokumentu Plán Bratislava, ktorý sa stal základom jeho volebného programu. Výsledkom spolupráce tímu 76 odborníkov na mesto je publikácia, ktorá svojím obsahom ponúka najkomplexnejší návod na riešenia problémov Bratislavy. Je absolventom Fakulty architektúry STU a spoluzakladateľom architektonického ateliéru Vallo Sadovsky Architects. Stojí tiež za iniciatívou Mestské zásahy, ktorá od roku 2008 vygenerovala viac ako 900 projektov na vylepšenie verejného priestoru v 20 slovenských a českých mestách.

.

Partneri konferencie