2017

24. 3. 2019

Real Estate Market > Development & investície

Real Estate Market > Development & investície Konferencia Stavebného fóra.sk Development & investície 2017 sa koná 6. apríla 2017, v hoteli Austria Trend Hotel, Vysoka 2A, Bratislava. Hlavné body programu: Rezidenčný trh Novinky realitného práva Tunelovanie majetku a možnosti obrany veriteľov Územné plánovanie stránka konferencie viac
24. 3. 2019

Real Estate Market > Development & investície

Konferencia Stavebného fóra.sk Development & investície 2017 sa koná 7. novembra 2017, v hoteli Austria Trend Hotel, Vysoka 2A, Bratislava. Hlavné body programu: Strategické projekty Bratislavy Stratégia predaja v rezidenčnom developmente Realitné právo a dane Boom vo výstavbe stránka konferencie viac
3. 2. 2019

BIM: jedinečná príležitosť pre development

Program: BIM a investor / BIM a developer / BIM a projektant Transparentnosť a kontrola v rámci celého životného cyklu projektu Efektívne výberové konania Finančná i časová úspora v rámci realizácie i správy projektu Rýchla reakcia na klientské zmeny Zahraničné skúsenosti viac