/sk/article/21083/generel-dopravy-bsk-zohladnuje-aj-pripomienky-obci/ Generel dopravy BSK zohľadňuje aj pripomienky obcí

Generel dopravy BSK zohľadňuje aj pripomienky obcí

Na Územnom genereli dopravy Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa stále pracuje, odovzdaný má byť koncom júna. Ako informovala hovorkyňa kraja Iveta Tyšlerová, na pôde BSK sa k nemu konalo ďalšie pracovné stretnutie. Zúčastnili sa na ňom predseda kraja Pavol Frešo, spracovatelia, poslanci komisií, zamestnanci kraja aj zástupcovia hlavného mesta a riaditeľ Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). Do dokumentu sú zapracované aj návrhy starostov a primátorov miest a obcí BSK, ktorí sa zaujímali, ako dopravný generel prispeje k odľahčeniu premávky v ich obciach a mestách.

Územný generel dopravy BSK podrobne rozpracuje dopravnú infraštruktúru na území kraja podľa jej významu a začlenenia, aj s ohľadom na predpokladané smery vývoja. Dôležitou úlohou je určenie hlavných smerov rozvoja dopravnej infraštruktúry v regióne v súlade s dopravnou politikou štátu a Koncepciou územného rozvoja Slovenska (KURS). Generel tvorený v súlade s názorom starostov, primátorov a odbornej verejnosti má podľa bratislavského župana šancu získať dôveru.

 
 
Autor: SITA, Dátum 13.04.2012