/sk/article/20984/bratislava-projekt-bajo-nema-podla-mesta-zavazne-stanovisko/ Bratislava: Projekt BAJO nemá podľa mesta záväzné stanovisko

Bratislava: Projekt BAJO nemá podľa mesta záväzné stanovisko

Projektový zámer polyfunkčného domu BAJO na Krasovského ulici v Petržalke nemá platné záväzné stanovisko mesta, ktorým by sa definoval jeho súlad s platným ÚP. Bratislavský primátor Milan Ftáčnik na to upozornil petržalský stavebný úrad, uviedol to jeho hovorca Ľubomír Andrassy. Petržalská hovorkyňa Mária Grebeňová-Laczová uviedla, že 19. 3. uplynula hlavnému mestu lehota, v ktorej bolo možné v rámci územného konania podať pripomienky, návrhy a vyjadrenia k navrhovanej stavbe. Jediné stanovisko mesta k tejto stavbe je podľa nej z roku 2009 a je kladné.

Andrassy tvrdí, že mesto svoje upozornenie poslalo do Petržalky poštou 19. 3. a teda v zákonom stanovenej lehote. Keďže k projektu existuje stanovisko z roku 2009, podľa petržalskej samosprávy ho malo mesto buď potvrdiť, prípadne zmeniť, doplniť či nahradiť s uvedením dôvodov. Hovorca primátora uviedol, že investor v septembri 2010 požiadal mesto o vydanie záväzného stanoviska, no nepredložil požadované dokumenty a magistrát stanovisko nakoniec nevydal.

V prípade polyfunkčného domu na Krasovského sa začalo územné konanie, mestská časť Petržalka oznámenie o tom vydala 1. 3. 2012. Petržalský starosta Vladimír Bajan tvrdí, že ak by nekonala, mohla by čeliť podaniu zo strany stavebníka a ten by si mohol vymáhať náhradu škody.

Objekt na Krasovského je navrhnutý ako polyfunkčná budova s hotelom a bytmi, najvyššia časť má mať 25 poschodí. Aktuálny územný plán reguluje lokalitu kódom G201 – Občianska vybavenosť celomestského, nadmestského významu priemerne so 6 až 8 poschodiami, funkcia bývania môže byť maximálne 60 % plochy nadzemnej časti zástavby. Investorom projektu je spoločnosť F arch, s.r.o., projektantom je brat súčasného petržalského starostu Marián Bajan. Starosta Petržalky očakával možný konflikt, preto v januári 2012 požiadal Krajský stavebný úrad o vylúčenie z konania a rozhodovania o nej. Ten jeho žiadosti nevyhovel.

 
 
Autor: SITA, Dátum 23.03.2012