/sk/article/11131/chramy-v-bodruzali-a-ladomirovej-su-skvosty-architektury/ Chrámy v Bodružali a Ladomirovej sú skvosty architektúry

Chrámy v Bodružali a Ladomirovej sú skvosty architektúry

Gréckokatolícka cirkev prijala s veľkým potešením informáciu, že do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO boli zapísané tri gréckokatolícke drevené chrámy na východe republiky v Bodružali, Ladomirovej a Ruskej Bystrej. „Sú to skvosty ľudovej sakrálnej architektúry, ktoré sú tým, čím sa môže Slovensko právom hrdiť pred svetom,“ povedal pre agentúru SITA kancelár arcibiskupského úradu gréckokatolíckej cirkvi v Prešove Ľubomír Petrík. Pod prešovskú eparchiu patrí najstarší gréckokatolícky chrám v Bodružali zasvätený sv. Mikulášovi z roku 1658 a kostolík v Ladomirovej, zasvätený sv. Archanjelovi Michalovi z roku 1742. Gréckokatolícka cirkev ako vlastník a správca drevených chrámov urobila za posledné roky veľa pre ich záchranu. Pod patronát ich dostala nezisková organizácia Petra. V týchto dňoch spustili webovú stránku www.drevenechramy.sk, kde sú všetky základné informácie o 27 drevených gréckokatolíckych chrámoch vo vlastníctve cirkvi a ďalšej desiatke kostolov, ktoré sa počas totalitného režimu dostali do skanzenov alebo do vlastníctva pravoslávnej cirkvi.

Kostolík v Bodružali je podľa slov farára z Hunkoviec Martina Kostilníka v dobrom stave. Kompletný interiér s maľbami a ikonostasom prešli rekonštrukciou v deväťdesiatych rokoch, oprava exteriéru bola ukončená v roku 2004. V tomto roku dokončili rekonštrukciu oplotenia a svojpomocne opravili schody. Na rekonštrukciu finančne prispela aj Ženská jednota z USA. Podľa farára Kostilníka s obcou chcú vyriešiť parkovanie. Z výzvy Obnovme si svoj dom by radi získali peniaze na propagačné materiály a hlavne na výrobu multimediálneho CD vo viacerých jazykoch. Hoci v obci žije sotva 50 obyvateľov, v chráme sú pravidelné bohoslužby. Počas päťročnej služby tu mal jeden krst, ale žiadnu svadbu. Návštevníkov majú hlavne zo západnej Európy, predovšetkým z Francúzska, Nemecka, Holandska a Rakúska, tradične sem prichádza veľa Poliakov a v poslednom období aj niekoľko zájazdov Japoncov a Kórejčanov. Podľa Kostilníka, zápis do zoznamu UNESCO neznamená len zviditeľnenie drevených chrámov, ale veľa znamená aj pre spiritualitu. Tieto chrámy sú územím, kde sa prelína východná a západná kultúra.

Na farskom chráme v Ladomirovej sa ešte v tomto roku chcú pustiť do rekonštrukcie vonkajšieho opláštenia. Na drevenej zvonici sa bude opravovať šindľová strecha a podmurovka, novú podobu dostane aj drevená vstupná brána, ktorá je súčasťou oplotenia. V chráme sa vykonávajú denne pravidelné liturgie. Mimo obradov sprístupní obhliadku chrámu kostolníčka, návštevníci si môžu vybrať sprievodné slovo z deviatich jazykov z multimediálneho CD o histórii drevených chrámov so zameraním na Ladomirovú. V obci žije viac ako 800 obyvateľov.

 
 
Autor: SITA - Slovenská tlačová agentúra, Dátum 09.07.2008